Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO APTEKACHOJNA.PL Z DNIA 1 lipca 2015 r.
§ 1 WARUNKI OGÓLNE
Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej o adresie aptekachojna.pl (zwanej dalej stroną www) prowadzona jest przez Ryszarda Stołowskiego, pod nazwą Apteka Rodzinna, z siedzibą przy ul. Piastów 8, 74-500 Chojna, NIP: 858-000-17-46; REGON 810015865; tel. 91 4022107; adres poczty elektronicznej: bok@aptekachojna.pl, zwaną dalej „Apteką”. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 OFERTA
1. Wszystkie towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2. Produktem wolnym od wad i pełnowartościowym jest także towar z krótkim terminem ważności, znajdujący się w promocyjnej ofercie Apteki.

3. Apteka prowadzi obrót detaliczny, nie prowadzi obrotu hurtowego, nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę a realizacja zamówień odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach Europy: Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia Północna.

4. Kupujący może składać zamówienie w Aptece Internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez witrynę aptekachojna.pl.

5. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9-17.

6. Apteka wystawia paragon lub na życzenie Kupującego fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary.

7. Ilość produktów przewidzianych do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest ograniczona, a realizacja zamówień następuję zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.

8. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.

9. Zamówione w Aptece towary dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Dostawa” na stronie www.

10. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Sposoby płatności” na stronie www.

11. Zawartość strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

12. Opisy towarów znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy towarów mają formę skróconą. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

13. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

14. W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Aptece towarów Kupujący może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej:bok@aptekachojna.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 0048 725 298 530.

15. Ceny produktów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

16. Ceny towarów na stronie www oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych.

17. Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

18. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub grup asortymentowych.

19. Apteka prowadzi także sprzedaż swoich towarów za pośrednictwem serwisu allegro.pl i w zakresie dokonywanych w nim zakupów obowiązuje również Regulamin znajdujący się na stronie allegro.pl
 
§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA
1.W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Aptekę na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia. Główne cechy towaru stanowiącego przedmiot umów zawieranych za pośrednictwem apteki internetowej określa informacja handlowa wyświetlana na podstronie prezentującej określony towar. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, na stronie internetowej Apteki wyświetlone zostaną wszystkie postanowienia istotne umowy, która ma zostać zawarta, tj. nazwa sprzedawanego towaru, jego cena, jak również warunki płatności, dostawy i kosztów dostawy.

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia przez Aptekę następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Kupującego, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Apteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Apteka może również kontaktować się telefonicznie na wskazany przez klienta numer, by potwierdzić złożone zamówienie.

3. Wybór opcji „Złóż zamówienie” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości oraz/lub zostać połączone z innym zamówieniem.

4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Apteką a Klientem umowa dotycząca zakupu od Apteki przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

6. Kupujący, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Aptece produkty oraz dostawę w terminie 5 (pięć) dni od dnia wysłania zamówienia, na rachunek Bank PKO SA 11 1240 3855 1111 0010 6350 0221 (ewentualna opłata za wykonanie przelewu naliczona będzie wg taryfy banku Kupującego).

7. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem Apteka informuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 10 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:
  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego
  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej przelewem na rachunek bankowy Apteki
  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem.

9. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:
  • formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,
  • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia
  • istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego,
  • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

10. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Proszę o wystawienie faktury VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

12. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

13. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić krótki formularz podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Oświadczam, że znany mi jest regulamin oraz polityka prywatności i akceptuję ich postanowienia”. Na podany w formularzu adres mailowy Apteka wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta na stronie www. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@aptekachojna.pl. Apteka usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.
 
§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW
1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar i przesyłkę w jeden z dostępnych sposobów: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Apteki; kartą kredytową; szybkim przelewem internetowym lub „za pobraniem” tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej DPD (za zamówienia do kwoty 299 zł). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

2. Zamówiony przez Kupującego towar Apteka wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.

3. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy. Przy zamówieniach równych lub przekraczających kwotę 299 zł brutto koszty dostawy na terenie Polski pokrywa Apteka.

4. Towary wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD zostają doręczone w przeciągu od 1 do 2 dni roboczych od dnia nadania.

5. Kupujący uiszcza koszty dostawy przesyłki według cennika umieszczonego na stronie www w zakładce „Dostawa”. Koszty dostawy, jakimi obciążany jest Kupujący odpowiadają kosztom dostawy ponoszonym przez Sprzedawcę.

6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

7. Przed odbiorem przesyłki od dostawcy (firma kurierska DPD) Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w foliopaku DPD należy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić wspólnie z kurierem protokół szkody, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

8. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie lub dostarczenie w foliopaku DPD, Apteka ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
 
§ 5 REKLAMACJE
1. Apteka zobowiązana jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@aptekachojna.pl lub pisemnie na adres: Apteka Internetowa Rodzinna, ul. Piastów 8, 74-500 Chojna.

2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Aptekę, która niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Apteka nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.

5. Jeżeli otrzymane towary mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Apteka wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Apteka może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

6. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Internetowa Rodzinna, ul. Piastów 8, 74-500 Chojna.

7. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie).

8. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Apteka niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

10. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Apteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

11. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poddając spór mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Wniosek o wszczęcie mediacji może być wnoszony pisemnie, a także ustnie do protokołu. Powinien zawierać co najmniej wskazanie konsumenta, od którego pochodzi, jego adres i żądanie, wskazanie przedsiębiorcy będącą stroną sporu i jego adres lub siedzibę oraz podpis wnioskodawcy. Wniosek taki kieruje się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
 
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (§3 punkt 8), nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Możliwość zwrotu towaru zakupionego w Aptece istnieje wyłącznie
w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późn. Zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
– diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,
– diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,
– badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,
– regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

§ 7 OCHRONA DANYCH
1. Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2. Dane osobowe, które są przekazywane podczas zakupów w naszej Aptece Internetowej, na witrynie aptekachojna.pl są przetwarzane przez Ryszarda Stołowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Apteka Rodzinna z siedzibą w Chojnie 74-500, przy ul. Piastów 8.

3. Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień oraz jeżeli Klient wyrazi taką wolę, w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych przez aptekachojna.pl.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - poprzez stronę aptekachojna.pl (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

5. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).

Pobierz zgłoszenie reklamacyjne >>
Szukaj