AVIOMARIN 0,05 G 5 TABLETEK

AVIOMARIN 0,05 G 5 TABLETEK
Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia.
Postać
Tabletki, 5 szt.

Status
Lek.

Skład
1 tabl. zawiera 50 mg dimenhydrinatu/ dimenhydraminy.

Działanie
Dimenhydramina (synonim: dimenhydrinat) działa przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodnie uspokajająco. Początek działania występuje po 20 do 30 minutach. Efekty kliniczne obserwowane są przez 4 do 6 godzin po podaniu leku.

Przeznaczenie
Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów).

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: 50-100 mg. W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 400 mg. Dzieci 6-14 lat: 50 mg. W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 6-8 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg/kg mc. przy czym, nie więcej niż 150 mg na dobę.
Preparat należy przyjąć co najmniej 30 min przed planowaną podróżą lub zażyciem źle tolerowanego leku. Można przyjmować niezależnie od posiłków, popić wodą.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na dimenhydrinat, inne leki przeciwhistaminowe lub pozostałe składniki preparatu. Ostry napad astmy. Jaskra z wąskim katem przesączania. Guz chromochłonny. Porfiria. Przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu. Padaczka. Dzieci poniżej 6 lat.
Szukaj